Subaru High-z Exploration of Low-luminosity Quasars (SHELLQs). V. Quasar Luminosity Function and Contribution to Cosmic Reionization at z = 6

Yoshiki Matsuoka, Michael A. Strauss, Nobunari Kashikawa, Masafusa Onoue, Kazushi Iwasawa, Ji Jia Tang, Chien Hsiu Lee, Masatoshi Imanishi, Tohru Nagao, Masayuki Akiyama, Naoko Asami, James Bosch, Hisanori Furusawa, Tomotsugu Goto, James E. Gunn, Yuichi Harikane, Hiroyuki Ikeda, Takuma Izumi, Toshihiro Kawaguchi, Nanako KatoSatoshi Kikuta, Kotaro Kohno, Yutaka Komiyama, Robert H. Lupton, Takeo Minezaki, Satoshi Miyazaki, Hitoshi Murayama, Mana Niida, Atsushi J. Nishizawa, Akatoki Noboriguchi, Masamune Oguri, Yoshiaki Ono, Masami Ouchi, Paul A. Price, Hiroaki Sameshima, Andreas Schulze, Hikari Shirakata, John D. Silverman, Naoshi Sugiyama, Philip J. Tait, Masahiro Takada, Tadafumi Takata, Masayuki Tanaka, Yoshiki Toba, Yousuke Utsumi, Shiang Yu Wang, Takuji Yamashita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

146 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Subaru High-z Exploration of Low-luminosity Quasars (SHELLQs). V. Quasar Luminosity Function and Contribution to Cosmic Reionization at z = 6'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences