Subaru High-z Exploration of Low-luminosity Quasars (SHELLQs). IV. Discovery of 41 Quasars and Luminous Galaxies at 5.7 ≤ z ≤ 6.9

Yoshiki Matsuoka, Kazushi Iwasawa, Masafusa Onoue, Nobunari Kashikawa, Michael A. Strauss, Chien Hsiu Lee, Masatoshi Imanishi, Tohru Nagao, Masayuki Akiyama, Naoko Asami, James Bosch, Hisanori Furusawa, Tomotsugu Goto, James E. Gunn, Yuichi Harikane, Hiroyuki Ikeda, Takuma Izumi, Toshihiro Kawaguchi, Nanako Kato, Satoshi KikutaKotaro Kohno, Yutaka Komiyama, Robert H. Lupton, Takeo Minezaki, Satoshi Miyazaki, Tomoki Morokuma, Hitoshi Murayama, Mana Niida, Atsushi J. Nishizawa, Masamune Oguri, Yoshiaki Ono, Masami Ouchi, Paul A. Price, Hiroaki Sameshima, Andreas Schulze, Hikari Shirakata, John D. Silverman, Naoshi Sugiyama, Philip J. Tait, Masahiro Takada, Tadafumi Takata, Masayuki Tanaka, Ji Jia Tang, Yoshiki Toba, Yousuke Utsumi, Shiang Yu Wang, Takuji Yamashita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

59 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Subaru High-z Exploration of Low-luminosity Quasars (SHELLQs). IV. Discovery of 41 Quasars and Luminous Galaxies at 5.7 ≤ z ≤ 6.9'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences