Semilinear high-dimensional model for normalization of microarray data: A theoretical analysis and partial consistency

Jianqing Fan, Heng Peng, Tao Huang, Chiara Sabatti, Bruce A. Craig, Jian Huang, Cun Hui Zhang, Heping Zhang, Michael R. Kosorok, Ma Shuangge, Rober Tibshirani, Yi Ren

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

60 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Semilinear high-dimensional model for normalization of microarray data: A theoretical analysis and partial consistency'. Together they form a unique fingerprint.

Mathematics

Business & Economics