First data release of the Hyper Suprime-Cam Subaru Strategic Program

Hiroaki Aihara, Robert Armstrong, Steven Bickerton, James Bosch, Jean Coupon, Hisanori Furusawa, Yusuke Hayashi, Hiroyuki Ikeda, Yukiko Kamata, Hiroshi Karoji, Satoshi Kawanomoto, Michitaro Koike, Yutaka Komiyama, Dustin Lang, Robert H. Lupton, Sogo Mineo, Hironao Miyatake, Satoshi Miyazaki, Tomoki Morokuma, Yoshiyuki ObuchiYukie Oishi, Yuki Okura, Paul A. Price, Tadafumi Takata, Manobu M. Tanaka, Masayuki Tanaka, Yoko Tanaka, Tomohisa Uchida, Fumihiro Uraguchi, Yousuke Utsumi, Shiang Yu Wang, Yoshihiko Yamada, Hitomi Yamanoi, Naoki Yasuda, Nobuo Arimoto, Masashi Chiba, Francois Finet, Hiroki Fujimori, Seiji Fujimoto, Junko Furusawa, Tomotsugu Goto, Andy Goulding, James E. Gunn, Yuichi Harikane, Takashi Hattori, Masao Hayashi, Krzysztof G. Helminiak, Ryo Higuchi, Chiaki Hikage, Paul T.P. Ho, Bau Ching Hsieh, Kuiyun Huang, Song Huang, Masatoshi Imanishi, Ikuru Iwata, Anton T. Jaelani, Hung Yu Jian, Nobunari Kashikawa, Nobuhiko Katayama, Takashi Kojima, Akira Konno, Shintaro Koshida, Haruka Kusakabe, Alexie Leauthaud, Chien Hsiu Lee, Lihwai Lin, Yen Ting Lin, Rachel Mandelbaum, Yoshiki Matsuoka, Elinor Medezinski, Shoken Miyama, Rieko Momose, Anupreeta More, Surhud More, Shiro Mukae, Ryoma Murata, Hitoshi Murayama, Tohru Nagao, Fumiaki Nakata, Mana Niida, Hiroko Niikura, Atsushi J. Nishizawa, Masamune Oguri, Nobuhiro Okabe, Yoshiaki Ono, Masato Onodera, Masafusa Onoue, Masami Ouchi, Tae Soo Pyo, Takatoshi Shibuya, Kazuhiro Shimasaku, Melanie Simet, Joshua Speagle, David N. Spergel, Michael A. Strauss, Yuma Sugahara, Naoshi Sugiyama, Yasushi Suto, Nao Suzuki, Philip J. Tait, Masahiro Takada, Tsuyoshi Terai, Yoshiki Toba, Edwin Lewis Turner, Hisakazu Uchiyama, Keiichi Umetsu, Yuji Urata, Tomonori Usuda, Sherry Yeh, Suraphong Yuma

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

405 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'First data release of the Hyper Suprime-Cam Subaru Strategic Program'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences