Enhancing the Thermal Stability of Organic Field-Effect Transistors by Electrostatically Interlocked 2D Molecular Packing

Zhi Ping Fan, Xiang Yang Li, Geoffrey E. Purdum, Chen Xia Hu, Xian Fei, Zi Fa Shi, Chun Lin Sun, Xiangfeng Shao, Yueh Lin Loo, Hao Li Zhang

Research output: Contribution to journalArticle

5 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Enhancing the Thermal Stability of Organic Field-Effect Transistors by Electrostatically Interlocked 2D Molecular Packing'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science