Discovery of the First Low-luminosity Quasar at z > 7

Yoshiki Matsuoka, Masafusa Onoue, Nobunari Kashikawa, Michael A. Strauss, Kazushi Iwasawa, Chien Hsiu Lee, Masatoshi Imanishi, Tohru Nagao, Masayuki Akiyama, Naoko Asami, James Bosch, Hisanori Furusawa, Tomotsugu Goto, James E. Gunn, Yuichi Harikane, Hiroyuki Ikeda, Takuma Izumi, Toshihiro Kawaguchi, Nanako Kato, Satoshi KikutaKotaro Kohno, Yutaka Komiyama, Shuhei Koyama, Robert H. Lupton, Takeo Minezaki, Satoshi Miyazaki, Hitoshi Murayama, Mana Niida, Atsushi J. Nishizawa, Akatoki Noboriguchi, Masamune Oguri, Yoshiaki Ono, Masami Ouchi, Paul A. Price, Hiroaki Sameshima, Andreas Schulze, Hikari Shirakata, John D. Silverman, Naoshi Sugiyama, Philip J. Tait, Masahiro Takada, Tadafumi Takata, Masayuki Tanaka, Ji Jia Tang, Yoshiki Toba, Yousuke Utsumi, Shiang Yu Wang, Takuji Yamashita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

51 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Discovery of the First Low-luminosity Quasar at z > 7'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy