Climate change suggests a shift of H5N1 risk in migratory birds

Huaiyu Tian, Sen Zhou, Lu Dong, Thomas P. Van Boeckel, Yao Pei, Qizhong Wu, Wenping Yuan, Yan Guo, Shanqian Huang, Wenhuan Chen, Xueliang Lu, Zhen Liu, Yuqi Bai, Tianxiang Yue, Bryan Grenfell, Bing Xu

Research output: Contribution to journalArticle

12 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Climate change suggests a shift of H5N1 risk in migratory birds'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences